Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava
IČO: 31346707
DIČ: SK2020301624

Informácie o kancelárii Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Outsourcing nekľúčových obchodných procesov predstavuje pre regionálne ako aj pre globálne pôsobiace spoločnosti centrálne opatrenie na zvýšenie efektivity podnikových procesov. Mnoho spoločností využíva globálnych špecialistov v oblasti výroby a logistiky. Spoločnosti sa učia sústrediť na svoje kľúčové aktivity: zákazníkov, výrobky a distribúciu, pričom ostatné záujmy podnikových procesov sa prenesú na externých špecialistov.

V procese internacionalizácie spoločností hrá toto rozhodujúcu úlohu aj pre administratívne obchodné procesy. Každá spoločnosť kladie pri zakladaní dcérskych spoločností v zahraničí ťažisko na marketing a distribúciu svojich výrobkov. Z tohto vyplývajú aj určité náklady pri správe.

Často je potrebné dodržiavať predpisy, s ktorými nie je materská spoločnosť oboznámená. V niektorých častiach latinskej Ameriky alebo východnej Európy môžu právne a formálne náležitosti, administratívne predpisy a daňové zákony pre nezainteresovaných pôsobiť demotivujúco.

Rödl & Partner odstraňuje tieto prekážky pre medzinárodné spoločnosti s cieľom zabezpečiť všetky funkcie v sídle spoločnosti.

 

K poskytovaným službám patria:

  • optimalizácia procesov v oblasti financií a účtovníctva
  • finančné účtovníctvo
  • mzdové účtovníctvo
  • personálna správa
  • výkazníctvo
  • manažérske informačné systémy
  • Cash Management
  • poradenstvo v oblasti daňových priznaní a hlásení
 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Mikulás Ivasko - audítor, daňový poradca

Phone: +4 21 (2) 57 20 04 11

Fax: +421 (2) 52 733 635 

E-Mail: mikulas.ivasko@roedl.sk

Kde nás nájdete?